Pikalaina on tarkoitettu tilapäiseen menojen jaksottamiseen.

Asiakkaan on ilmoitettava kyvystään kyetä hoitamaan laina eräpäivään mennessä.

Pikalainojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita asiakkaitamme kehotamme hakemaan tilanteeseensa apua mahdollisimman pian. Lainan takaisinmaksun pitkittyessä lainanhoidon kulut kasvavat ja asioista sopiminen käy vaikeammaksi. Lopulta maksujen laiminlyöminen johtaa maksuhäiriömerkintään, millä saattaa olla kauaskantoiset seuraukset.

Alla olevista linkeistä löytyy apua hankalaan elämäntilanteeseen. Lisäksi kotikunnan talous- ja velkaneuvojat tarjoavat neuvoja ja apua ilman kustannuksia.

Takuu-Säätiö
Kuluttajavirasto
Kuluttajaliitto
Martat - Kodin talous

Lainakielto

Asiakas voi halutessaan hankkia lainakiellon lähettämällä vapaamuotoisen, kirjallisen kieltopyynnön asiakaspalveluumme osoitteeseen:

Ege Finance Oy
Asiakaspalvelu
Bulevardi 7, 00120 HELSINKI

Lainakieltohakemuksessa tulee olla:

1. Nimi
2. Henkilötunnus kokonaisuudessaan
3. Osoitetiedot
4. Päivämäärä
5. Omakätinen allekirjoitus
6. Nimenselvennys

Vaikka lainan hakeminen palvelustamme on nopeaa ja vaivatonta, meille on tärkeää, ettei asiakkaamme joudu velkansa vuoksi vaikeuksiin. Olemme sitoutuneet Suomen Pienlainayhdistyksen eettisiin sääntöihin, jotka on laadittu säätelemään jäseniensä toimintaa lain lisäksi.

Todellisesta Vuosikorosta

Todellinen vuosikorko auttaa kuluttajaa vertailemaan luottojen hintoja ja luoton hoitoon liittyviä kustannuksia.

Todellinen vuosikorko lasketaan matemaattisella laskentakaavalla. Siinä huomioidaan luoton määrä ja lyhennysaikataulu sekä koron suuruus. Todellinen vuosikorko huomioi lisäksi luoton nostamiseen ja sen hoitamiseen liittyvät kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. tilinavausmaksu ja osamaksulisä. Kaikki luottoja myöntävät luottolaitokset käyttävät samaa EU:n direktiivin mukaista todellisen vuosikoron laskentakaavaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2283

Vuosikoron laskentakaava löytyy pdf-tiedostona Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivulta.